Hem


Barnlöshet

Idag är det cirka 30 % orsaker hos mannen som gör att ett par kan vara ofrivilligt barnlösa. Detta kallas manlig faktor och kan bero på olika orsaker. Bland annat kan det vara lågt antal spermier, spermier som har dåligt med rörlighet, för hög andel med spermier som har ett utseende som är onormalt eller så kan det vara en kombination av dessa tre.

Det finns behandling mot manlig infertilitet och manlig barnlöshet och har sedan 1992 blivit allt bättre efter att IVF eller provrörsbefruktning med mikroinjektionsteknik(ICSI) infördes. Metoden går ut på att man mikroinjicerar en spermie i varje ägg som man plockar ut från kvinnans äggstockar. ICSI är även en teknik som kan användas för att behandla frånvaron av spermier i sädesvätskan hos män samt även de män som helt saknar sädesvätska. Dock krävs det en viss produktion av spermier i testiklarna för att detta ska fungera. Frånvaron av spermier i sädesvätskan heter även azoospermi och avsaknad av sädesvätskan aspermi. Vanliga orsaker till dessa båda tillstånd är bland annat;

• Pre-testikulär azoospermi, där det är en nedsatt eller en utebliven hormonstimulering från hypofysen.

• Testikulär azoospermi. Nedsatt eller utebliven produktion av spermier i testiklarna orsakade av exempelvis ett traumata mot testiklarna, infektioner i testiklarna, kryptorchism(testiklarna har inte vandrat ner i rätt läge) tidigare behandling av cancer eller kromosomrubbning.

• Post-testikulär azoospermi. Här kan det vara antingen obstruktion, då det kan vara orsaker som trauma mot underlivet, sterilisering eller medfödda missbildningar. Det kan även vara dysfunktionell orsak, så som skada i det centrala nervsystemet eller en nervskada som leder till störningar i erektion eller ejakulation.

Relaterad ord: - Nära:
E-post | Cookies/sekretesspolicy | Skicka in artikel |