Hem


Demens

Alzheimer är en form av demens, och faktiskt den vanligaste, då hela 60 % av alla fall är just alzheimer. Denna sjukdom gör att hjärnvävnader förstörs när nervceller förtvinar och dör i en omfattning som är onormal. Sjukdomen påverkar bland annat talet, minnet och beteendet hos personen som drabbas.
Forskning har påvisat att genom inta D-vitamin så kan man minska risken för att få alzheimer. Man har även studerat att B-vitamin kan verka förebyggande.
2013 var det 150 000 svenskar som led av någon form av demens. Av dessa var det hela 60 % som hade alzheimer. En fransk studie gjordes under 2012 som visade att D-vitamin kan skydda mot denna typ av demens. Man såg att de kvinnor som fick i sig mer än 59 mikrogram D-vitamin per vecka klarade sig från att få demens under de sju år som man studerade dem.


En italiensk studie påvisade att de som led av D-vitaminbrist löpte 62 % högre risk att drabbas av demens. Även en amerikansk studie har gjorts, där man mätte halterna av D-vitamin hos 1700 friska äldre personer under sju år. Man fick fram låga halter av vitamin D fördubblade risken att utveckla alzheimer.
En studie kring B-vitamin och då B12, har också gjorts som påvisar att genom tillskott av detta vitamin kan skydda mot alzheimer.
En allsidig kost och tillskott av både D-vitamin och B-vitamin är något som alla äldre i riskzonen bör se till att få i sig.
Relaterad ord: -
E-post | Cookies/sekretesspolicy | Skicka in artikel |